Min utrustning för fotografering

via digitalkamera/webkamera   

          

                                                                                                                   Gå via bilder för att läsa mer om Webkameran                     

Kameran jag för närvarande använder är en Coolpix 4500.Denna kameran har den fördelen att man lätt kan fästa en adapter på den.

 

Fjärrkontroll till den är näst intill ett tvång för att kunna göra längre exponeringar. Det går att även koppla den via en dator för längre exponeringar.

Adapter är nödvändigt för att kunna fästa kameran stadigt  på okularet för att kunna göra längre exponeringar. Monteringen blir då sk Afokal.