Venus Passagen 2004

Teleskop :Pronto + coolpix 4500

Black dropp fenomenet

 

 

 

 

Före blackdropp                                                                     Blackdropp några sekunder efter ovanstående i sv           Efter black dropp

 

Tagen via 6" synta refraktor