Månen      

Klicka på några av bilderna för större format

                                                                                                                           

      4majmane.jpg (53376 bytes)      manbild-20030406stor.jpg (56240 bytes)    monen07072003liten.jpg (17605 bytes)   manen28022004.jpg (80172 bytes)  manbilden.jpg (118465 bytes)      manen13maj.jpg (80216 bytes)      fullmane.jpg (70384 bytes) 

fullmane09092003prontoliten.jpg (16372 bytes)   manen19072003liten.jpg (42247 bytes)  mane11112003small.jpg (34857 bytes)   Halvmånen 686kb stor  här!  

appe3.jpg (163540 bytes)           marehumorusbig.jpg (403027 bytes)       REGNBagsvikenbig.jpg (394233 bytes)   claviusosydpol.jpg (253234 bytes)        

Montes appenius                  Mare Humorus              Sinus Iridium            Clavius               Copernicus                                  Plato                                 Vallis Schoteri                

manbildermosaik.jpg (115493 bytes)   manbildmedravin.jpg (42433 bytes)   Gasendi.jpg (53658 bytes)      moonbergen.jpg (30733 bytes)         schickard.jpg (68725 bytes)          aristarchus.jpg (117295 bytes)      copernikus.jpg (49400 bytes)  

 Mosaikbild                              Raviner                           Gassendi                         Berg                                Schickard                             Aristarchus                         Copernicus           

       mons-hadley.jpg (44131 bytes)       Vallis-Alpes07072003liten.jpg (5639 bytes)       walter.jpg (34245 bytes)               maurolycosstor.jpg (34819 bytes)                            Deslandes07072003liten.jpg (16450 bytes) 

 

        Mons Hadley                             Vallis alpes                        Walter                             Maurolycus & Stöfler                    Deslandes   

catharinaklar2.jpg (72897 bytes)                      Ptolemaeus07072003.jpg (80105 bytes)     CLAVIUS.jpg (75084 bytes)    plato.jpg (56394 bytes)   grimaldi.jpg (46112 bytes)  janssenklar2.jpg (26748 bytes)  Posidoniusbig.jpg (82441 bytes)

Theophilus /Catharina                      Ptolemaeus            Clavius                        Plato             Grimaldi                          Janssen       Posidonius

poccolinibig.jpg (91748 bytes)            atlas.jpg (83959 bytes)

Piccolomini            Herkules Atlas och Endymion

 

Gubben i Månen bilder

                                             

              

 

 

 

 

 

       Klicka på bilden för fler!

 

 

Månen fotograferad med blå filter  ger en egendomlig effekt    

            

Med en överexponerad måne framträder askljuset bättre.