SOLEN 17/6 2003

RUNT DEN LILLA FLÄCKEN KAN MAN TYDLIGT SE DE SK SOLFACKLORNA

De ljusare områdena kallas för solfacklor och syns ofta bra i solens ytterområden. De brukar ligga nära fläckarna. Dessa ligger högre upp i atmosfären och har ofta en längre livstid än fläckarna själva.