Piccolomini

Piccolomini med dess märkliga bergstoppar i mitten. Se närbild  nedan