ngc3079 QO957+561

 

Min första bild på en kvasar. Fantastiska 9 miljarder ljusår bort.

Dessutom är det linseffekt av att det ser ut som två men i själva verket

är det en gravitation lins effekt som åstadkommer detta fenomen.