Herkules Atlas och Endymion

Endymion är den stora  kratern överst. Den är 125km bred och är 4600m hög.

Atlas den stora kratern i mitten är 87km bred och är 3000m hög.

Den  stora kratern under är Herkules och den är 69km bred och är 3200m hög.

Instrument Synta

kamera toucam på "Raw läge"

Filter/okular Barlow 2x + Ir+Mv1