Fullmånen 9/9 2003

Bilden tagen en disig kväll med Pronton.